15 maja 2014 r. odbyła się międzynarodowa konferencja w Brukseli dotycząca warunków pracy w Lidl. W konferencji udział wzięli przedstawiciele pracowników z Belgii, Czech, Polski, Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch, Irlandii, Słowacji i Holandii.

Problemy pracowników Lidl praktycznie w każdym kraju są takie same lub do siebie zbliżone. Wedle pozyskanych informacji również Lidl w każdym kraju walczy ze Związkami Zawodowymi bardzo podobnymi metodami do Lidl Polska.

Jedynie w Polsce Lidl pozwolił sobie na bezprawne zwolnienie zarządu organizacji związkowej.

Podczas konferencji wymieniliśmy się doświadczeniami i postanowiliśmy połączyć nasze siły i rozpocząć współpracę w celu poprawy warunków pracy w Lidl. Spotkania będą odbywać się regularnie.