Koleżanki i koledzy,

Ostatnio otrzymujemy sygnały o tym, że na początku maja niektórzy pracownicy pracowali po 14-15 godzin na jednej zmianie. Prosimy o informacje w jakich miastach i na jakich sklepach miało to miejsce.

Pozdrawiamy!