Koleżanki i koledzy,

W związku z rozdawaniem przez kierownictwo Lidl Polska kłamliwych oświadczeń na temat Komisji Zakładowej a także innych „informacji” klientom podczas akcji ulotkowych informujemy:

1. W oświadczeniu Lidl Polska zawarte zostały nieprawdziwe i kłamliwe informacje m.in. o tym, jakoby Komisja Zakładowa posługiwała się podrobionymi dokumentami wobec pracodawcy. Dziwi nas, że Lidl Polska okłamuje w ten sposób swoich klientów, ale jest to decyzja kierownictwa a nie nasza. W związku jednak z oczernianiem Komisji Zakładowej wobec opinii publicznej rozważamy skierowanie sprawy do Sądu. Gotowości Lidl Polska do dialogu nie będziemy komentować ponieważ wszyscy widzą jak on wygląda.

2. Pozostałe 2 informacje rozdawane klientom pokazują świadczenia socjalne dla pracowników Lidl Polska. Informujemy, że Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Lidl Polska nie funkcjonuje. Są odrębne świadczenia socjalne natomiast kiedy zapytaliśmy pracodawcę, czy wyczerpuje on ustawową kwotę 1093,93zł rocznie/etat, pracodawca nie potrafił lub nie chciał udzielić odpowiedzi. Naszym zdaniem świadczenia zawarte w tej informacji nie wyczerpują tej kwoty. Ponadto Lidl Polska nie udzielił nam również odpowiedzi kto jest (poza Związkiem) przedstawicielem pracowników, w jaki sposób został wybrany oraz jak to się stało, że ten przedstawiciel zgodził się na rezygnację z Funduszu Socjalnego czym pozbawił 12 tys pracowników ZFŚS.