Koleżanki i koledzy! Z niewielkim opóźnieniem przedstawiamy artykuł w numerze 1/2014 Tygodnik Solidarność w którym znajdziecie obszerny opis sprawy w Lidlu. Działamy dalej! Tygodnik Solidarność dostać możecie w kioskach oraz Regionach Solidarności.

W niedługim czasie wstawimy również nieprawidłowości wykryte przez Państwową Inspekcję Pracy. Nieprawidłowości te wykrywane były przez cały rok istnienia naszego Związku i nadal do nas spływają. Opublikujemy je jak tylko otrzymamy pełen raport od PIP.

I tak wygramy!