Koleżanki i koledzy,

Ponieważ po raz kolejny otrzymujemy od Was informacje, że kadra kierownicza naszej firmy (głównie KRS) próbuje Was zastraszyć poprzez rozsiewanie plotek o tym, że pracodawca ma imienną listę członków informujemy:

KAŻDY CZŁONEK ZWIĄZKU JEST ANONIMOWY DLA PRACODAWCY! ŻADNEGO Z CZŁONKÓW NASZEGO ZWIĄZKU NIGDY NIE PRZEKAŻEMY DO WIADOMOŚCI PRACODAWCY BEZ JEGO ZGODY!

Ponadto pragniemy wyrazić swoje głębokie niezadowolenie z nieetycznego zachowania kadry kierowniczej firmy Lidl Polska jakim jest wprowadzanie w błąd swoich pracowników.