Archiwum dla Czerwiec, 2013

Informacje po spotkanu Komisji Zakłdowej z Pracodawcą

Nasze drugie spotkanie z pracodawcą trwało około czterech godzin. Zostały poruszone problemy pracowników które przekazali pracownicy z magazynów i sklepów z całego kraju. Wszystkie te problemy zostały również złożone na piśmie za potwierdzeniem odbioru. Komisja zakładowa dała termin 7 dni do ustosunkowania się i przekazania odpowiedzi w sprawie tych problemów. Poinformowaliśmy również, że chcemy utworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Pracodawca nie chciał podpisać naszego porozumienia ponieważ stwierdził że jest zbyt ogólne więc Komisja Zakładowa stwierdziła że zmieni porozumienie na bardziej szczegółowe, ponieważ nie chcemypodpisywać porozumienia pracodawcy które naszym zdaniem jest niekorzystne dla pracowników.

Czekamy na odpowiedź firmy w sprawie problemów które zgłosiliśmy. Oczywiście też na bieżąco będziemy Was informować o postępach w dialogu Komisji Zakładowej z Pracodawcą 

21 czerwca

To dzień w którym po raz drugi spotkam się z pracodawcą. Na tym spotkaniu jednym z tematów które chce poruszyć to problemy pracownicze które mi zgłaszacie a jest ich coraz więcej.  Oczywiście  napierw staramy się je rozwiązać sami, w przypadku gdy jest to niemożliwe lub odpowiedni kierownik nie reaguje na nasze uwagi konsultujemy sprawy z Zarządem Firmy prosząc o wyjaśnienia lub rozwiązanie problemu.  Jeżeli nasuwają się wam jeszcze jakieś problemy o których nie wiem a chcieli byście żebyśmy je poruszyli prosze pisać lub dzwonić mail justyna.chrapowicz@gmail.com tel. 783131787